Adatvédelem

1. Az adatkezelő
A szolgáltató neve: Tóth Judit EV.
A szolgáltató székhelye: 8514 Mezőlak, Kossuth L.u.60.
A szolgáltató postacíme: 1133 Budapest, Garam u. 34. 2/40.
A szolgáltató adószáma: 61683721-3-39.
A szolgáltató bankszámlaszáma (ERSTE Bank): 11600006-00000000-42813675

Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42

Bankszámlaszám:(CIB Bank Zrt.):10702215-48381002-51100005

A Powervideo.hu honlap működése során a rendelkezésére álló minden eszközzel védi a látogatói és ügyfelei személyes jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2012. január 1. óta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény előírásait.

Powervideo.hu legtöbb szolgáltatásainak használatához szükséges a felhasználók regisztrálása, amely során a felhasználóktól személyes illetve meghatározott esetekben különleges adatokat kérünk. A feliratkozás teljesen önkéntes.

A weboldalt üzemeltető az így kapott személyes, valamint különleges adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait a legmesszemenőbben szem előtt tartva, annak megfelelően kezeli a felhasználók személyes valamint különleges adatait, úgy hogy azok harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.

A feliratkozással a felhasználó hozzájárul adatai kezeléséhez.

A feliratkozás után a feliratkozó tudomásul veszi, hogy Oldalunk további levelet küldhet számára, természetesen, kérés esetén töröljük a felhasználót a hírlevélküldő adatbázisból. Minden levelünk végén megtalálható lesz a "Leiratkozás" link.

Minden nem tárgyalt jogi hivatkozással kapcsolatban a magyarországi jogszabályokat és hatósági döntéseket tartjuk irányadónak. Örömmel vesszük, ha látogatóink megosztják velünk az oldallal kapcsolatos véleményüket, legyen az pozitív vagy negatív. Továbbá köszönettel fogadjuk a Powervideo.hu-val kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket.

Powervideo.hu adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2012. január 1. óta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény;

A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

Szerzői jogvédelem

Powervideo.hu és aloldalak honlapján elérhető minden anyag szerzői jogvédelem alatt áll. Jognyilatkozat. A jelen weboldalon található valamennyi információ, leírás, magyarázat a Powervideo.hu, Tóth Judit szellemi tulajdona. Más weboldalakon, írott sajtóban vagy reklámanyagokban, illetve minden más területen való felhasználásuk kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye mellett legális. Előzetes írásos engedély nélküli felhasználás esetén a felhasználó elfogadja, hogy számára a jogtulajdonos napi 10.000 Ft + ÁFA tartalomhasználati díjat számlázni jogosult.